cyklotoulky.jpg
Tak, na druhý pokus to vyšlo. Občianský preukaz mi už platil, takže ma pustili cez hraničný prechod. Hneď za mostom sme to struhli doľava, aby sme preskúmali možnosti na ostrovčeku, kde podľa podrobnej mapy bola cesta. Tá cesta tam fakt bola, ale po dvoch kilometroch ju zatarasila brána pod zámkom s označením vodné hospodárstvo. Tak sme sa vrátili gaštanovou álejou až na hlavnú cestu, z ktorej sme potom odbočili na hrádzu. Po dunajskej hrárzi sme sa vyviezli až k hlavnej ceste Estergom-Komárno. Prešli sme na druhú stranu a pokračovali po hrádzi až k hlavnej ceste Estergom-Dorog, kde sme po nej pokračovali až do Dorogu. Napriek tomu, že je táto cesta označená ako cyklocesta Pilis, nedoporučujem ju ako cyklo cestu, pokiaľ radi nečucháte vyfukové plyny, ktorých je tu naozaj dosť. Chcel som si pozrieť centrum Dorogu, ale žiadne som nenašiel, takže sme sa rôznymi uličkami dostali späť na hlavnú cestu, vedúcu do Estergomu. Tentokrát sme po nej išli len krátko, lebo sme sa rozhodli zabočiť do rekreačnej oblasti, z ktorej išla poľno-lesná cesta až do Estergomu.To už sa nám viacej páčilo. Trochu sme pobicyklovali a pooddychovali po Estergome a vrátili sa po moste do Štúrova. Trasa merala okolo 36 km.
<p><font size="2" face="Arial" color="#800000"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">Toto za mnou je Suzuki a Pilis.</span></font></p>

Toto za mnou je Suzuki a Pilis.

<font size="2"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">Takže mapka.</span></font>
Takže mapka.
<p><font size="2"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">E&scaron;te bliž&scaron;ie.</span></font></p>

Ešte bližšie.

<font size="2"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">Otočka, plot pri smradľavej fabrike v Dorogu.</span></font>
Otočka, plot pri smradľavej fabrike v Dorogu.
<p><font size="2" color="#800000"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">Razič uhlia v Dorogu.</span></font></p>

Razič uhlia v Dorogu.

<p><font size="2"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">Fabrika na v&yacute;robu Suzuki.</span></font></p>

Fabrika na výrobu Suzuki.

<p><font size="2" color="#800000"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">E&scaron;te jeden z&aacute;ber pri hromade Suzuki.</span></font></p>

Ešte jeden záber pri hromade Suzuki.

<p><font size="2" color="#800000"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">Konečne aj in&eacute; sedlo ako sedlo.</span></font></p>

Konečne aj iné sedlo ako sedlo.

<p><font size="2" color="#800000"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">Trochu ma bol&iacute; telo, preto ten &uacute;smev.</span></font></p>

Trochu ma bolí telo, preto ten úsmev.

<p><font size="2" color="#800000"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">Už ma tak nebol&iacute;.</span></font></p>

Už ma tak nebolí.

<p><font size="2" color="#800000"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">Trocha strečingu neza&scaron;kod&iacute;.</span></font></p>

Trocha strečingu nezaškodí.

<p><font size="2" color="#800000"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">Cyklistka v akcii.</span></font></p>

Cyklistka v akcii.

<p><font size="2" color="#800000"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">T&aacute; voda je fakt mokr&aacute;.</span></font></p>

Tá voda je fakt mokrá.

<p><font size="2" color="#800000"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">Drž&iacute;m riaditka a som rovn&aacute; ako svieca.</span></font></p>

Držím riaditka a som rovná ako svieca.

<p><font size="2" color="#800000"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">Voda mi str&iacute;k&aacute; z hlavy.</span></font></p>

Voda mi stríká z hlavy.

<p><font size="2" color="#800000"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">Tak toto nieje m&ocirc;j bicykel.</span></font></p>

Tak toto nieje môj bicykel.

<font size="3"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">Ani totok nieje môj bicykel.</span></font>
Ani totok nieje môj bicykel.
<p><font size="2"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">No, žeby som sa usmieval.</span></font></p>

No, žeby som sa usmieval.

<p><font size="2" color="#800000"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">Vyzer&aacute; to ako aquapark.</span></font></p>

Vyzerá to ako aquapark.

<p><font size="2"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">Aj totok vyzer&aacute; ako aquapark.</span></font></p>

Aj totok vyzerá ako aquapark.

<font size="3"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">Dobrá zmrzlinka.</span></font>
Dobrá zmrzlinka.
<p><font size="2"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">A kapela hr&aacute; pre pote&scaron;enie.</span></font></p>

A kapela hrá pre potešenie.

<font size="3"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">Tá zmrzlina je fakt dobrá.</span></font>
Tá zmrzlina je fakt dobrá.
<p><font size="2"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">Čokol&aacute;dov&aacute;, mňam.</span></font></p>

Čokoládová, mňam.

--
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one